Ochotnicza straż pożarna powstała w 1922r. Od tej pory staramy się nieść pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują.

Artykuł: Pożar sadzy w kominie

13.10.2013

PoĹźar sadzy w kominie

 

Pożar sadzy w kominie może być uznawany za stosunkowo nie groźny. Nic bardziej mylnego.

Sadza powstaje w procesie niepełnego spalania paliwa(drewna, węgla) w piecu. Spalanie w piecach różnego rodzaju śmieci, które są chemicznie dużo bardziej złożonymi związkami, zwiększa ilość powstających cząstek sadzy. Gromadzenie się sadzy zmniejsza prześwit przewodów kominowych, co hamuje wypływ spalin z komina, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do zatrucia nimi.

Wiele badań naukowych potwierdza, że wdychanie powietrza zawierającego sadzę ma negatywny wpływ na nasz układ oddechowy oraz krwionośny.

Warto zaznaczyć, że nagrzany komin może powodować pożar palnych materiałów przylegających do niego, co jest tożsame z powstaniem pożaru wewnątrz budynku. Kolejnym zagrożeniem związanym z pożarem sadzy są iskry wydostające się z komina. Jeśli upadną one na materiał łatwo palny może to spowodować pożar dachu, a nawet sąsiednich zabudowań.

Zgodnie z obowiązującym prawem czyszczenie przewodów kominowych w domach ogrzewanych paliwem stałym (drewno, węgiel) należy wykonać co najmniej cztery razy w roku. Jeśli ogrzewamy dom przy pomocy paliw ciekłych lub gazowych, jesteśmy zobowiązani do dwukrotnego czyszczenia komina. W obu przypadkach co najmniej raz w roku musimy zadbać o drożność przewodów wentylacyjnych.

Podczas pożaru sadzy zapaleniu ulegają cząstki stałe nagromadzone wewnątrz przewodów kominowych. Powstaniu pożaru towarzyszy gwałtowny szum w kominie. Jest to efekt gwałtownej reakcji spalania zachodzącej wewnątrz przewodu.

Podczas poĹźaru sadzy w kominie naleĹźy:
- zadzwonić na numer 112 lub 998 w celu wezwania straży pożarnej. Podczas rozmowy należy zachować spokój i odpowiedzieć na wszystkie pytania dyspozytora. Szczególnie ważne jest podanie dokładnego adresu.
- wygasić ogień w kominku/piecu,
- odciąć dopływ powietrza do komina.

NIE WOLNO gasić takiego pożaru wodą. Podczas parowania z jednego litra wody może powstać nawet 1700 litrów pary wodnej. Taka ilość gazu powstającego w kominie może prowadzić do jego rozszczelnienia, a nawet rozerwania.

 

  • gości online: 3
  • odwiedzin: 275837
  • liczba aktualności: 111
  • liczba galerii: 26
© Copyrights 2011 OSP Wola Zabierzowska.