Ochotnicza straż pożarna powstała w 1922r. Od tej pory staramy się nieść pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują.

Walne zebranie sprawozdawcze

04.03.2012
18 lutego w budynku remizy OSP odbyło się Walne Zabranie Sprawozdawcze. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2011 oraz przyjęto plan działalności na rok 2012.

Zebranie otworzył dh Szydłowski Stanisław. Spośród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń, Sołtys Wsi Wola Zabierzowska Wiesław Garncarz oraz Członek Honorowy OSP Marian Harabasz. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP reprezentował dh Edward Wnęk.

Po przyjęciu porządku zebrania nastąpiło odczytanie Sprawozdania z Działalności oraz Sprawozdania Finansowego. Następnym punktem zebrania było odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu planu działalności i planu finansowego na rok 2012 odbyła się dyskusja. Kolejnym punktem programu było udzielenie zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy. Absolutorium, jak również plan działalności i plan finansowy uchwalono jednogłośnie. Ostatnim punktem zebrania było podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

Najważniejszymi celami na ten rok jest zakończenie adaptacji poddasza oraz zorganizowanie obchodów 90-lecia jednostki. W planach na rok bieżący jest również pozyskanie dla naszej jednostki lekkiego samochodu gaśniczego.
  • gości online: 1
  • odwiedzin: 291714
  • liczba aktualności: 112
  • liczba galerii: 26
© Copyrights 2011 OSP Wola Zabierzowska.