Ochotnicza straż pożarna powstała w 1922r. Od tej pory staramy się nieść pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują.

Podsumowanie jubileuszowego roku

10.02.2013

W sobotę, 9 lutego 2013r, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zabierzowskiej spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak, przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach Marek Ciastoś, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. małopolskiego dh Józef Dziadoń, członek prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pow. wielickiego dh Leszek Łach, vice-prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Niepołomicach dh Stanisław Jachimczak, sołtys wsi Wola Zabierzowska Wiesław Garncarz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zabierzowskiej pani Marta Grochot oraz sympatycy jednostki.

Zebranie rozpoczął prezes dh Stanisław Szydłowski, który został wybrany na prowadzącego zebranie. Na początku zebrania strażacy oraz przybyli goście uczcili minutą ciszy zmarłego radnego miejskiego i sołeckiego, sympatyka i sponsora jednostki Michała Urygę. Kolejnymi punktami zebrania było odczytanie sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, sprawozdania komisji rewizyjnej oraz planu finansowego i planu działalności na rok 2013.

Po odczytaniu wszystkich sprawozdań i planów nastąpiła dyskusja. Burmistrz Roman Ptak pogratulował strażakom nowego samochodu oraz pięknego jubileuszu, dh Józef Dziadoń przedstawił statystyki dotyczące pracy oddziału miejsko-gminnego ZOSP RP oraz pogratulował licznej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Sołtys Wiesław Garncarz podziękował za zaangażowanie w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Ostatnim punktem zebrania było przegłosowanie przedstawionych sprawozdań oraz planów na rok bieżący, które zostały jednogłośnie przyjęte. Po zakończeniu zebrania zaprosiliśmy wszystkich przybyłych na poczęstunek.

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zabierzowskiej liczy 60 osób w tym 37 członków zwyczajnych, 2 członków honorowych oraz 21 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W roku 2012 strażacy wyjeżdżali do akcji ratowniczo gaśniczych 40 razy w tym 23 razy do pożarów, 15 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń oraz 2 razy do fałszywych alarmów.

W roku sprawozdawczym OSP zakupiła z własnych środków nowy samochód VW LT, ze środków Miasta i Gminy dostaliśmy 3 komplety ubrań bojowych, a także odnowiliśmy elewacje remizy i magazynu przeciwpowodziowego, a także zakończyliśmy adaptacje poddasza. Zarząd jednostki dziękuje wszystkim członkom, przybyłym gościom oraz sympatykom za udział w zebraniu.

  • gości online: 2
  • odwiedzin: 329588
  • liczba aktualności: 112
  • liczba galerii: 26
© Copyrights 2011 OSP Wola Zabierzowska.