Ochotnicza straż pożarna powstała w 1922r. Od tej pory staramy się nieść pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują.

Podsumowanie roku 2017

25.01.2018
W sobotę, 20 stycznia, w remizie OSP Wola Zabierzowska, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze ze rok 2017. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Marek Ciastoń - przewodniczący Rady Miejskiej
 • st. kpt. Przemysław Przęczek - zastępca dowódcy JRG w Wieliczce
 • dh Józef Dziadoń - prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
 • dh Leszek Łach - komendant gminny
 • Wiesław Garcarz - sołtys wsi Wola Zabierzowska
 • Grzegorz Harabasz - radny sołecki
 • Marta Grochot - dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zabierzowskiej
 • Helena Łysek - przewodnicząca Koła Emerytów i Ręcistów
 • Krystyna Pajdzik - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich


Zebranie otworzył dh Stanisław Szydłowski. Po przywitaniu przybyłych gości przyjęto plan zebrania. W pierwszej kolejności zostały przedstawione sprawozdania z działalności jednostki, finansowe oraz komisji rewizyjnej. Następnie przedstawiono zamierzenia na rok 2018, po czym nastąpiła dyskusja nad nimi. Kolejnym punktem było głosowanie nad udzieleniem zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy. Wszyscy członkowie jednogłośnie pozytywnie ocenili działania zarządu. Następnym punktem było przyjęcie planu działalności i planu finansowego, po którym nastąpiły wolne wnioski. St. kpt. Przemysław Przęczek omówił kwestie alarmowania jednostek do działań ratowniczo-gaśniczych oraz planowane szkolenia, dh Józef Dziadoń przedstawił statystyki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy Niepołomice. Następnie głos zabrał dh Leszek Łach, który omówił kwestie związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek z obszaru gminy. Głos zabrał także Marek Ciastoń, który w imieniu swoim i burmistrza, wyraził podziękowanie dla wszystkich strażaków za zaangażowanie w prowadzoną działalność. Po przyjęciu uchwały walnego zebranie, zakończono zebranie, a przybyłych gości zaprosiliśmy na poczęstunek.


W roku 2017 nasza jednostka brała udział w 35 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym:
- 20 razy w gaszeniu pożarów,
- 13 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń ( usuwanie gniazd owadów błonoskrzydłych, wypadki, kolizje, usuwanie skutków wichór)
- 2 razy w fałszywych alarmach
 
 • gości online: 3
 • odwiedzin: 331941
 • liczba aktualności: 112
 • liczba galerii: 26
© Copyrights 2011 OSP Wola Zabierzowska.